Please, flip your device!

Gaaffii qabdaa? Ammuma nu quunnami!

Marsaan AutosKenya Kenya keessatti marsaa beeksisa makiinaa isa jalqabaati. Marsaa keenyarratti gaaffii fi yaada yoo qabaatte, maaloo asirratti nu quunnami. Nurratti gaaffii yoo qabaatte asirratti nu quunnami. Marsaa AutosKenya irratti beeksifachuu yoo barbaadde, maaloo asirratti nu quunnami.